Slovenčina (Slovenská republika)Hungarian (formal)

Zlatý Hucul na Facebooku 

Nedávno vyrástli na jednom z našich posledných veľkých dunajských ostrovov –Veľkolélskom ostrove neďaleko Komárna – viaceré monumenty živočíchov. Ide o mohutné drevené plastiky zvierat v životnej veľkosti, druhov typických pre dunajskú krajinu – najväčší európsky hlodavec bobor vodný, náš najväčší dravý vták orliak morský a obrovská jeseterovitá ryba vyza veľká. Toto veľdielo vzniklo pod rukami skúseného umeleckého rezbára Martina Kalmana ako súčasť rekreačného priestoru, tzv. oázy pokoja. Jej vybudovanie realizovalo miestne Občianske združenie Zlatý Hucul aj vďaka programu Zelené oázy (ktorý podporili nadácia Ekopolis a spoločnosť Slovnaft a.s.).  

Za účelom spestrenia ponuky voľnočasových aktivít boli osadené v rámci oázy pokoja viaceré prvky s rekreačnou a edukačnou funkciou – okrem sôch sú to drevené posedenia s lavičkami a stolmi pre návštevníkov ostrova. Zrealizovaná bola aj výsadba typických lužných drevín.

Stromy, sochy zvierat a ochranárske činnosti v území sú sprevádzané náučnými tabuľami, ktoré návštevníkom pomáhajú pri ich  poznávaní. V sezóne budú môcť vodáci využívať mólo pre malé plavidlá.

 Cieľom oázy pokoja je obohatiť možnosti oddychu uprostred divokej prírody a zvýšiť povedomie návštevníkov o hodnote týchto biotopov. Samotný ostrov je už dnes navštevovaný za účelom rekreácie, vyžitia v prírode a spoznávania lužných ekosystémov.

Pravidelne sa tu organizujú exkurzie a vychádzky pre školy alebo brigády zamerané na praktickú ochranu prírody. Verejnosťou obľúbené je rekreačné jazdenie na huculských koňoch, ktoré je vhodné aj pre amatérskych jazdcov a začiatočníkov. Vstup na ostrov je voľný a každý poznaniachtivý návštevník je tu srdečne vítaný.